Classic Car Catalogue

Bernardet 1948

       

France


Zaprezentowany na ubiegłorocznym salonie w Paryżu coach.

Bracia Bernardet nie otrzymali przydziału materiałów i pozwolenia na produkcję samochodów swojej konstrukcji i zwracają niedoszłym klientom wpłacone zaliczki.


Bernardet brothers did not receive allocation of materials and permission to produce cars of their design.