Classic Car Catalogue

Boitel 1949

           
           

France

W tym roku Boitel zbudował krótką serię swoich aut. Nawarstwiają się jednak problemy z dotrzymaniem podpisanych umów.


This year Boitel built a short series of its cars. The company is however is serious financial difficulties unable to redeem signed agreements and contracts.