Classic Car Catalogue

China 1966

Shànghǎi  
Dōngfāng hóng (Oriental Red) - discontinued
Hóngqí (Red Flag)
Běijīng  
Tiānjīn  

 

Shànghǎi
上海

  6 cyl.
90 hp
 
Sedan SH 760  
Cabriolet SH 761 - new model

 


SH 761

SH 763 prototype
 

Dōngfāng hóng
东方红

  4 cyl.
2445 cc
70 hp
 
Sedan BJ 760 - discontinued (1960-66 - 240 ex.)

 

 

Hóngqí
红旗


V8 cyl.
5560 cm³
220 KM
 
Limousine CA 72 - discontinued (1959-66 - 198 or 202 ex.)
Limousine CA 770  

 

The CA 770 produced from May or June differs slightly form the initial model launched last year.
 

Běijīng
北京

           
BJ 212         - new model

 

 

Tiānjīn
天津

         
TJ 210