Classic Car Catalogue

Claveau 1948

Descartes V8 cyl. 2292 cm³ 85 ch wb: 3070 mm – Paris (prototype)

France

Dwa lata po premierze silnika publiczność Salonu Samochodowego w Paryżu mogła wreszcie podziwiać limuzynę Émile Claveau w całej okazałości. Przestronne i komfortowe wnętrze mieści sześć osób. Samonośna karoseria jest niezwykle opływowa i lekka. Wykonany w większości ze stopu aluminium samochód mierzy prawie pięć metrów długości i waży (łącznie z ośmiocylindrowym silnikiem!) zaledwie 900 kilogramów. Współczynnik oporu powietrza wynosi Cx=0,34.
Descartes wzbudził duże zainteresowanie inżynierów, techników i prasy ale został całkowicie zignorowany przez potencjalnych inwestorów. Émile Claveau powoli zaczyna tracić nadzieję na pełną realizację swojego projektu.


Two years after the release of the engine the audience at the Paris Motor Show could finally enjoy the Émile Claveau"s limousine in its all glory. The spacious and comfortable interior accommodates six people. The self-supporting body is extremely streamlined and lightweight. Made mostly of aluminium car measures almost five meters long and weighs (including the eight-cylinder engine!) just 900 kilograms. Drag coefficient is only Cx = 0.34.
The Descartes aroused great interest of engineers, technicians and the press but was completely ignored by potential investors. Émile Claveau slowly begins to lose hope for the full implementation of your project.