Classic Car Catalogue

DB 1952

Cabriolet 4 CV B2 cyl. 745 cm³ 40 ch wb: 2050 mm – discontinued
Coach 110 3 CV B2 cyl. 610 cm³ 30 ch wb: 2130 mm – Paris
Coach 120 4 CV B2 cyl. 745 cm³ 40 ch wb: 2130 mm – Paris
Coach 130 5 CV B2 cyl. 850 cm³ 45 ch wb: 2130 mm – Paris
Coach 120 4 CV B2 cyl.
comp.
745 cm³   wb: 2130 mm – Paris

France


Cabriolet 750 DBR

At the end of last year Charles Deutsch and René Bonnet signed an agreement with Panhard, which provided them with funds they needed to develop a new coupé. The first prototype was ready in March.
The final version was launched at the Paris Show in October at Panhard stand. Cheap it is not! The base version '120' with a 750 cc engine costs 1,600,000 F and the model equipped with compressor is 1,710,000 Francs. This is three times more than the standard Dyna. Interestingly there was car swap on the stand at the show. Nevertheless the owners are very proud of theirs new model and began marketing campaign. Thanks to very lightweight those cars can reach top speed of 140-160 km/h, depending on the version.


Pod koniec ubiegłego roku Charles Deutsch and René Bonnet podpisali umowę z Panhardem, dzięki której uzyskali fundusze na dokończenie projektu nowego modelu coupé. Pierwszy prototyp gotów był już w marcu.
Ostateczna wersja została pokazana na Salonie w Paryżu w październiku na stoisku Panharda. Auto jest bardzo drogie. Wersja '"120" z silnikiem 750 cm³ kosztuje 1600000 F a za model z kompresorem trzeba zapłacić 1710000 franków. Trzy razy więcej niż za standardową Dynę! Tym niemniej właściciele firmy są bardzo dumni ze swego dzieła i rozpoczęli już kampanię reklamową. Dzięki bardzo lekkiej konstrukcji prędkość maksymalna, zależnie od wersji, sięga 140-160 km/godz.

The prototypes of the new Coupé were ready in March. The first one had a Dyna-like grille and logo on the bonnet. The second is more like DB carries company's emblem and an additional headlight in the middle of the air intake. They weight only 460 kilograms.


Prototypy nowego coupé gotowe były już w marcu. Pierwszy miał atrapę i logo na masce w stylu Panharda Dyna. Drugi posiadał już znaczek DB i dodatkowy, trzeci reflektor pośrodku wlotu powietrza. Auta ważą tylko 460 kilogramów.


At the very top: Two different DB cars at the Paris Show.
Above: The final version of the Coupé.
Left: René Bonnet photographed at the company entrance in Champigny.

Na samej górze: Podmienione samochody na salonie w Paryżu.
Powyżej: Ostateczna wersja coupé.
Po lewej: René Bonnet sfotografowany przy bramie zakładów w Champigny.

 

           
           

 

Victories:
       
         
Entries and results:
24h Le Mans 14.06.1952 Entrant: Results:
        gen. class perf.ind.
#57 745 cm³ #773 barquette Bonnet / Bayol D.B. fail. - -
#58 745 cm³ #857 coupé Colas / Schollmann D.B. fail. - -


12 hours Sebring.

Tegoroczny sezon sportowy rozpoczął się dla firmy bardzo obiecująco. Podpisano umowę z producentem zaworów Gabrielem Jeudy, na podstwie której utworzona została stajnia wyścigowa Jeudy-Bonnet. Umożliwiło to sfinansowanie startu dwóch samochodów DB w 12 godzinnym wyścigu w Sebring po drugiej stronie oceanu. Bill Cook and René Bonnet wygrali w kategorii do 750 cm³ oraz wskaźnik osiągów.
Do wyścigu w Le Mans firma wystawiła dwa samochody, ale żaden z nich nie dojechał do mety.
Gignoux i Touzot zwyciężyli Mille Miglia w kategorii do 750 cm³ a państwo Gignox zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France.
Ponadto 31 sierpnia DB ustanowił dwa nowe światowe rekordy szybkości w kategorii 750 cm³ a 4 września kolejnych osiem w klasie 500 cm³.


This year's sports season began very promising for the company. An agreement signed with a valve manufacturer Gabriel Jeudy, led to an establishment of the Jeudy-Bonnet racing team. This enabled to finance the start of two cars in the 12 Hour Sebring on the other side of the ocean. Bill Cook and René Bonnet won in the category of 750 cc and in the performance index.
For race in Le Mans DB entered two cars, but none of them reached the finish line.
Gignoux and Touzot won the Mille Miglia in the category of 750 cc and Mr and Mrs Gignox took first place in the general classification of the Tour de France.
In addition, on August 31 the DB set two new world speed records in the category of 750 cc and on 4 September another eight records in the class of 500 cc.


Gignoux / Touzot at Mille Miglia.


Mr and Mrs Ginoux at Tour de France.


Le Mans


Record DB 750.