Classic Car Catalogue

Kaiser 1955

Manhattan
 4-dr Sedan
 2-dr Sedan

USA

Firma zakończyła działalność. Urządzenia produkcyjne sprzedano do Argentyny (IKA). Ostatnie 90 z 435 wyprodukowanych egzemlarzy sportowego Darrina wykupił jego konstruktor współpracujący z Kaiserem Howard A. Darrin.