Classic Car Catalogue

Voisin 1950

France

Biscooter


 


 

 

Maleństwo Voisin’a odniosło ogromny sukces. Zebrano prawie 1.500 pewnych zamówień, jednakże późniejsza analiza rynku odradzała wprowadzenie go do produkcji. W parze z nieporozumieniami między Voisin’em a Gnome & Rhone wydawało się że projekt pójdzie w zapomnienie, ale grupa hiszpańskich przedsiębiorców ujrzała dla niego możliwości w wygłodniałej motoryzacyjnie Hiszpanii. Patent przekazano francuskiej fabryce "Compagnie Aeromecanique Francaise" by rozpocząć jego produkcję w Hiszpanii.


Voisin's baby car was a huge success. Almost 1,500 certain orders were collected, however, subsequent market analysis discouraged putting it into production. In conjuction with the misunderstandings between Voisin and Gnome & Rhone, it seemed that the project would be forgotten, but a group of Spanish entrepreneurs saw opportunities for him in motoring starving Spain. The patent was handed over to the French factory "Compagnie Aeromecanique Francaise" to start its production in Spain.