Classic Car Catalogue

Volvo 1933

PV 650
PV 650 Sp
PV 652 - discontinued
PV 653 - new model
PV 654 - new model
PV 655 - new model
TR 670
TR 673
TR 674

Sweden

W PV 653 pojemność skokowa zostata zwiększona do 3,2 l.
 

PV 650

  wb: 6 cyl.
3010 cm³
55 pk
6 cyl.
3266 cm³
65 pk
 
sedan 2,95m PV 652 PV 652 - discontinued
  2,95m PV 650 PV 650  
  3,55m PV 650 Sp PV 650 Sp  
sedan 2,95m - PV 653 - new model
sedan 2,95m - PV 654 - new model
  3,55m - PV 655 - new model


Volvo PV 654

Volvo PV Special
 

TR 670

wb: 3,10m 6 cyl.
3010 cm³
55 pk
6 cyl.
3266 cm³
65 pk
 
  TR 670 TR 670  
taxi TR 673 TR 673  
taxi TR 674 TR 674  

 

 

 


Volvo “Venus Bilo” - prototype