Classic Car Catalogue

XI Międzynarodowy Raid Automobilklubu Polski
1938

XI International Polish Rally
25 June-01 July 1938
Poland
km ( miles)

Poland

Entries and results:
No.   Driver: Car: Engine:   Entrant: Position: Class: Category:
                   
                   

 

 

Results (class V over 3000 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Witold Rychter Chevrolet 230,919  
2nd   Aleksander Mazurek Chevrolet 230,631  
3rd   Wacław Karczewski Chevrolet 220,592  
4th   Artur Zajdel Hudson 188,342  

Results (class IV 2000-3000 cc:

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st     Hans Rauch Mercedes-Benz 235,031  
2nd     Franz Emminger Mercedes-Benz 234,333  
3rd     Walter Iffland Mercedes-Benz 231,248  
4th     Paul Faby Mercedes-Benz 227,337  
5th     Günter Wimmer Adler 225,016  

Results (class III 1500-2000 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Jerzy Strenger Citroën-Légére 227,997  
2nd   Tadeusz Paczesny Citroën-Légére 227,012  
3rd   Stefan hr. Tyszkiewicz Mercedes-Benz 223,894  
4th   Krzysztof Siedlecki BMW 320 221,185  
5th   D.Chroll Frodewicz Wanderer W 24 216,437  
6th   Wojciech Rogoziński Citroën-Légére 173,437  

Results (class II 1100-1500 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Stanisław Szwarcstein Lancia-Aprilla 236,343  
2nd   Wojciech Kołaczkowski Lancia-Aprilla 234,846  
3rd   Leopold Polturak Lancia-Aprilla 234,703  
4th     Pritz v. Hanstein Hanomag 232,389  
5th     v. der Mühle-Eckarf Hanomag 230,805  
6th     Karl Haeberle Hanomag 230,246  
7th     Meyer Hanomag 228.573  
8th   Irena Kuncewicz Opel-Olympia 152,602  

Results (class I up to 1100 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Jan Ripper Fiat 1100 237.300  
2nd     Renato Ghisalba Fiat 1100 237,216  
3rd   Stefan Pronaszko Fiat 1100 236,018  
4th     Walter Fritschlag DKW 233,504  
5th   Stanisław Żychoń Fiat 1100 233,495  
6th     Helmut Gross DKW 233,108  
7th     Peter hr. Orssich Adler Trumpf Junior 231,742  
8th     K. Parizek Škoda 230,800  
9th   Michał Szachowski Škoda 230,659  
10th     Rudolf Sauerwein Adler Trumpf Junior 227,961  
11th   Kazimierz Kamiński DKW Sonderklasse 226,866  
12th     Peter Max Müller DKW 223,777  
13th     Hugo Steiner Hansa 220,373  
14th   Stefan Kossobudzki Polski Fiat 508 219,864  
15th     Heinz Seide DKW 217,822  
16th   Jan Dąbrowski Škoda 215,932  
17th     Gustaw Menz DKW 213,985  
18th            
19th     Fritz Trügner DKW 213,709  
20th     Paul v. Guillaume Adler Trumpf Junior 210,879  
21st     Aleksander Petzen Polski Fiat 508 199,247  
22nd     Roderyk Wiedmann Polski Fiat 508 199,247  
23rd   Stanisław Różycki Polski Fiat 508 195,541  
24th   Tadeusz Witanowski Polski Fiat 508 181,932  
25th   Jastrzębski Polski Fiat 508 137,716  
26th   Władysław Pożerski Polski Fiat 508 109,977  

Team competition results:

Position: Car: Points:
1st Fiat 710,534
2nd Lancia 705,892
3rd Hanomag  
4th Adler  
5th DKW  
6th Citroën  
nc Mercedes Benz  
nc Hansa  

Imponujący bilans XI raidu A.P.

Gigantyczna impreza samochodowa Automobilklubu Polski została zakończona. Z 62-ch kierowców, którzy ruszyli w pole w dniu 25-go czerwca, po sześciu dniach zmagania się z przestrzenią i maszyną na placu zostało 49-ciu. Można zaryzykować twierdzenie, że samo dotrwanie do końca w tak ciężkiej imprezie - to stempel poważnych umiejętności automobilowych.
W krótkim ogólnym rzucie można stwierdzić, że a) XI raid A. P. stał na bardzo wysokim poziomie sportowym, może najwyższym z dotychczas rozgrywanych, głównie dzięki kapitalnej, zaciętej i pięknejm bo czystej rywalizacji równych na ogół w swych wartościach sportowych kierowców Fiata i Lancii, jak również ostrej rywalizacji polsko - niemieckiej, w której Polacy wykazali zdecydowaną wyższość, b) organizacyjnie ta ogromna impreza, obejmująca swymi "zagonami" całą niemal Polskę, wypadła dobrze. Dwa przykre zgrzyty, to nie obstawienie trasy na terenie woj. lwowskiego i Lwowa, gdzie organy policyjne wykazały zdecydowaną niechęć i opieszałość, oraz fatalna pomyłka policjanta na Śląsku, który skierował raidowców zamiast na Żory - na Bielsko, przysparzając "wyjechanym" zawidnikom ok. 35-ciu dodatkowych kilometrów; c) wspaniałe doświadczenie o przydatności wozów w polskich warunkach drogowych oraz o ich istotnej wartości.
Doświadczenia te będą niewątpliwie wyzyskiwane przez konstruktorów i fabryki i jeszcze niejednokrotnie o nich napiszemy.
Jeśli chodzi o punkty karne za uszkodzenia samochodu w czasie jazdy - zebrano ich nie mało. Komisja sportowa A. P. musiała szczegółowo rozpatrzyć raporty kontrolerów i obserwatorów. Myślę, że będzie interesujące podać te "czarne plamki" na raidowym sumieniu kierowców. A więc Zajdel (nr 1) - zgniecenie błotnika 1 p. karny; Karczewski (nr 3) wgniecenie boku - 3 p.k.; mjr Wimmer (nr 7) - 1 p. k. za zgniecenie błotnika; mjr Faby (nr 9) - dwa razy błotnik i lewy bok karoserii - 5 p. k.; min. Siedlecki (nr 15) - zdjęcie bębna hamulcowego - 2 p. k.; Rogoziński (nr 18) - zdjęcie głowicy - 10 p. k., brak tłumika - 2 p. k.; Paczesny (nr 17) - brak tłumika - 2 p. k.; Strenger (nr 19 zgniecenie płotnika - 1, brak tłumika - 2, razem - 3 p. k.; Chroll-Frolewicz (nr 20) - błotnik - 1; Irena Kuncewicz (nr 30) - obca pomoc - 10 p.k.; Trügner (nr 32) - obca pomoc przy lutowaniu zbiornika benzyny - 10; Seide (nr 34) - obca pomoc - 10, brak prawego błotnika - 5, razem - 15 p. k.; Menz (35) zerwanie błotnika - 5, zdjęcie resoru - 5, razem 10; Müller (36) - brak dwu przednich błotników - 10; Steiner (45) - dwukrotne regulowanie zaworów - 2, błotnik - 1, razem - 3; Guilleaume (nr 46) - obca pomoc przy lutowaniu chłodnicy - 10, obca pomoc przy cofnięciu wozu w czasie próby zrywu i hamowania - 10, razem - 20 i Kamiński (nr 49) - uszkodzenie błotnika - 1.
Ostatni dzień raidu - piątek, 1 bm. był dniem chyba najciekawszym dla uważnego obserwatora - w wielu wypadkach decydowała o sukcesie kondycja psychiczna, opanowanie, opór i pewność siebie, bo gra tych właśnie elementów jest w sporcie bodajże najciekawsza. Tak więc należy podkreślić wielki wyczyn tego dnia p. W. Rychtera: a) wyrobienie przeciętnej 70 km/g na krótkim odcinku 380 km. mimo straty 1 godz. 5 min. na reparowanie uchwytu zawora w drodze, b) znakomite pojechanie próby szybkości pod wiatr, c) doskonałe wykonanie próby zrywu. Ten dzień zdecydował o pobiciu Mazurka, który wyjątkowo źle pojechał w próbie zrywu. Wieczny mecz Rychter - Mazurek tym razem zakończył się sukcesem popularnego "profesora". Drugim momentem, który trzeba podkreślić to wspaniały finisz kierowców Fiata, którzy próbą szybkości, a zwłaszcza doskonale zrobioną próbą zrywu i hamowania pobili niezwykle niebezpiecznego konkurenta - team Lancii. Dnia tego "lwi pazur" pokazał znowu Jan Ripper, który był najlepszy w obu próbach z fiacistów.
 
Pozostawiając omówienie dokładniejsze spostrzeżeń z raidu do następnego numeru, podajemy poniżej wyniki oficjalne:
Klasa V: 1) Rychter Witold (Chevrolet) 230,919, I nagr. regul.; 2) Mazurek Aleksander (Chevrolet) 230,631, II nagr. regul.; 3) Karczewski Wacław (Chevrolet) 220,592; 4) Zajdel Artur (Hudson) 188,342.
Klasa IV: 1) Rauch Hans (Mercedes-Benz) 235,031, I nagr. reg.; 2) Emminger Franz (Mercedes-Benz) 234,333, II nagr. regul.; 3) Iffland Walter (Mercedes-Benz) 231,248, III nagr. reg.; 4) Faby Paul (Mercedes-Benz) 227,337; 5) Wimmer Günter (Adler) 225,016.
Klasa III: 1) Strenger Jerzy (Citroën-Légére) 227,997, I nagr. regul.; 2) Paczesny Tadeusz (Citroën-Légére) 227,012, II nagr. regul.; 3) Tyszkiewicz hr. Stefan (Mercedes-Benz) 223,894, III nagr. reg.; 4) Siedlecki Krzysztof (B.M.W. 320) 221,185; 4) Chroll Frodewicz D. (Wanderer W 24) 216,437; 6) Rogoziński Wojciech (Citroën-Lég.) 173,437.
Klasa II: 1) Szwarcstein Stanisław (Lancia-Aprilla) 236,343, I nagr. regul.; 2) Kołaczkowski Wojciech (Lancia-Aprilla) 234,846, II nagr. ragul.; 3) Polturak Leopold (Lancia-Aprilla) 234,703, III nagr. reg.; 4) v. Hanstein Pritz (Hanomag) 232,389; 5) v. der Mühle-Eckarf (Hanomag) 230,805; 6) Haeberle Karl (Hanomag) 230,246; 7) Meyer (Hanomag) 228.573; 8) Kuncewicz Irena (Opel-Olympia) 152,602.
Klasa I: 1) Ripper Jan (Fiat 1100) 237.300 I nagr. reg.; 2) Ghisalba Renato (Fiar 1100) 237,216, II nagr. reg.; 3) Pronaszko stefan (Fiat 1100) 236,018, III nagr. regul.; 4) Fritschlag Walter (DKW) 233,504; 5) Żychoń Stanisław (Fiat 1100) 233,495; 6) Gross Helmut (DKW) 233,108; 7) Orssich hr. Peter (Adler Trumpf Junior) 231,742; 8) Parizek K. (Škoda) 230,800; 9) Szachowski Michał (Škoda) 230,659; 10) Sauerwein Rudolf (Adler Trumpf Junior) 227,961; 11) Kamiński Kazimierz (DKW Sonderkl.) 226,866; 12) Müller Peter Max (DKW) 223,777; 13) Steiner Hugo (Hansa) 220.373; 14) Kossobudzki Stefan219.864; 15) Seide Heinz (DKW) 217,822; 16) Dąbrowski Jan (Škoda) 215,932; 17) Menz Gustaw (DKW) 213,985; 19) Trügner Fritz (DKW) 213,709; 20; v. Guillaume Paul (Adler Trumpf Junior) 210,879; 21) Petzen Aleksander199,247; 22) Wiedmann Roderyk199,247; 23) Różycki Stanisław195,541; 24) Witanowski Tadeusz181,932; 25) Jastrzębski137,716; 26) Pożerski Władysław109,977.
Cenną nagrodę zespołową dla teamów fabrycznych, ofiarowaną przez p. Ministra Spraw Wojskowych, zdobył zespół Fiata (Ripper, Ghisalba, Pronaszko) który uzyskał 710,534 pkt., 2) Lancia 705,892, 3) Hanomag 693,440, 4)Adler 670,582, 5) Auto-Union (DKW) 665,311, 6) Citroen 623,446. Zespoły Mercedesa i Hansy - zdekompletowane. Škoda i Chevrolet oficjalnie nie zgłosiły teamów.
Nagrodę dla zwycięskiego zespołu klubowego w konk. międz. zdobył zespół Aut. Polski (Ripper, Kołaczkowski, Rychter). Nagrodę dka zespołów klubowych polskich - imienia R. Bormana - otrzymał A. P. w składzie Ripper, Pronaszko, Kołaczkowski.
Nagrodę im. ś. p. Liefeldta za najlepszy wynik polskiego zawodnika jadącego na własnym samochodzie zdobył p. St. Szwarcsztein, "Memoriał Kuefeldta" - puchar srebrny (przechodni) zdobył Jan Ripper dla Aut. Polski. Nagrodę Prezesa Kom. Sport. A. P. - p. Janusza Regulskiego za najlepsze czasy uzyskane w próbach szybkości płaskiej i górskiej - mjr. Iffland (Niemcy). Nagrodę czasopisma "Auto" za najlepszy wynik zawodnika I klasy na drogach gruntowych, który uzyskał najlepszą nagrodę regulaminową - Jan Ripper.
Rozdanie nagród odbyło się 3 bm. w Kasynie Garnizonowym. Rozdania dokonał prezes Aut. Polski wicemin. J.Piasecki.
T.Gr.

Przegląd Sportowy nr. 53/1938