Classic Car Catalogue

AFG 1942

3 CV B2 cyl. 594 cm³ 15 ch wb: 2000 mm

France


The first prototype.

Inżynier Jean Albert Grégoire miał zaledwie 24 lata, gdy w 1924 roku założył firmę Tracta produkującą przednionapędowe samochody z przegubami napędowymi jego pomysłu. Patent został zakupiony przez Citroëna, DKW, Adlera i Chenard & Walckera. W połowie lat trzydziestych Grégoire wystąpił z koncepcją lekkiego samochodu, którgo samonośna konstrukcja oparta była na przestrzennej ramie wykonanej ze stopu aluminium. Projekt ten zmaterializował się jako Amilcar Compound. Przy współudziale firmy Aluminium français Grégoire kontynuuje pracę. Na przełomie lat 1940/41 powołano AFG (Aluminium français Grégoire). W tym roku powstał przednionapędowy prototyp z dwucylindrowym, przeciwosobnym silnikem chłodzonym powietrzem o pojemności skokowej 0,6 litra.


Engineer Jean Albert Grégoire was just 24 years old when in 1924 he founded the Tracta company producing front wheel drive cars equipped with the joints of his design. The patent was bought by Citroën, DKW, Adler and Chenard & Walcker. In the mid-thirties Grégoire came up with the concept of light car whose self-supporting structure was based on a spatial frame made of aluminium alloy. This project materialized as Amilcar Compound. With the participation of Aluminium français Grégoire continues his work. At the turn of 1940-1941 the AFG (Aluminium français Grégoire) was founded. This year he created a front-wheel-drive prototype of a flat two-cylinder, air-cooled motor with a displacement of 0.6 litres.


The second prototype.