Classic Car Catalogue

Amilcar 1942

Compound wb: 250 cm B 38
 7 CV
R4 cyl, SV
1185 cm³
   33 ch   
  furgonette  

France

Produkcję osobowych Amilcarów zakończono w czerwcu 1940 roku. Ze względu na łatwość zabudowy różnych rodzajów nadwozi na samonośnym powoziu firma otrzymała zlecenie na budowę furgonetek i ambulansów.


Production of the civilian models ended in June 1940. Due to its versatile, self-supporting chassis Amilcar began the production of ambulances for the Red Cross and vans.