Classic Car Catalogue

Boitel 1950

           
           

France

Działalność Boitela zakończyła się w sądzie. SNCASCO wstrzymała dostawy nadwozi a właściciel firmy nie jest w stanie zwrócić niedoszłym klientom wpłaconych zaliczek.


Boitel's enterprise ended up in court. SNCASO stopped delivery of the bodies and the owner is unable to re-pay his customers deposits.