Classic Car Catalogue

Claveau 1949

Descartes V8 cyl. 2292 cm³ 85 ch wb: 3070 mm – prototype

France

Wytrwale wierząc w sukces swojego futurystycznego projektu Émile Claveau pojawił się w marcu na salonie w Genewie i ponownie w październiku w Paryżu. Cztery lata po pierwszej prezentacji Descartes jest wciąż jednym z najbardzie awangardowych prototypów na świecie. Wydaje jednak się że producenci w Europie nie są jeszcze gotowi na tak zaawansowany projekt a Ameryka woli swoje proste konstrukcje z ozdobionymi nadmiarem chromu nadwoziami. Po kolejnym fiasku na salonie w Paryżu, zrujnowany kosztownym projektem i zniechęcony konstruktor zaniechał działalności.


Still believing in the success of his futuristic design in March Émile Claveau came to the Geneva Motor Show and again in October to Paris. Four years after its first launch the Descartes is still on of the most advanced cars in world's motor industry. It seems that manufacturers in Europe are not yet ready for such advanced project and America prefer their simple mechanics decorated with excess chromium. After another fiasco at the salon in Paris, discouraged and ruined by his expensive, avant-garde project constructor had to give and accept that he will never see it on the production line.