Classic Car Catalogue

De Soto 1942 

USA

De Luxe
Custom  


De Soto

De Luxe Series S10S (6 cyl., 236.6 cu.in., 115 h.p.; wb: 121½ in.)
  Business Coupe
  Club Coupe
  Sedan
  Sedan
  Town Sedan
  Sedan
  Convertible Coupe
  California Taxi
Custom Series S10C (6 cyl., 236.6 cu.in., 115 h.p.; wb: 121½ in.)
  Business Coupe
  Club Coupe
  Convertible Coupe
  Brougham
  Sedan
  Town Sedan
  Sedan
  LimousineConvertible 


De Soto


De Soto


Custom 2-Door Brougham


 


De Soto


De Soto


De Luxe Business Coupe