Classic Car Catalogue

Grégoire 1946

3 CV B2 cyl. 594 cm³ 15 ch wb: 2000 mm

France

Inżynier Jean-Albert Grégoire zasłynął w latach dwudziestych konstruując pierwsze w pełni efektywne przeguby wykorzystane w przednionapędowych samochodach Tracta. Później brał udział w opracowywaniu słynnego Citroëna Traction Avant. W połowie lat trzydziestych wykreował zupełnie nową koncepcję pojazdu opartego na bardzo lekkiej, przestrzennej strukturze wykonanej ze stopu aluminium, wprowadzone do produkcji seryjnej w samochodzie Amilcar Compound.
W czasie wojny, przy wsparciu finansowym Aluminium français, Grégoire kontynuował prace nad swoją nowatorską konstrukcją. Powstało kilka prototypów, z których jeden, przekazany w roku 1942, posłużył jako inspiracja dla pierwszego powojennego Panharda. Kolejny prototyp został przekazany firmie Simca. L.J. Hartnett wyraził zainteresowanie produkcją auta w Australii.
Na Salonie Samochodowym w Paryżu w październiku tego roku publiczność mogła podziwiać gotowe podwozie nowego samochodu.


The engineer Jean-Albert Grégoire became famous in the twenties constructing the first fully effective joints used in front-wheel cars Tracta. Later he participated in the development of the famous Citroën Traction Avant. In the mid-thirties, he created a completely new vehicle concept based on a very light, spatial structure made of aluminium alloy, entered into mass production in the car Amilcar Compound. During the war, with financial support from Aluminium français, Grégoire continued work on its innovative design. There were several prototypes, one of which, passed in 1942, served as the inspiration for the first post-war Panhard. Another prototype was transferred to the company Simca. L. J. Hartnett has expressed interest in the production of this car in Australia.
At the Paris Motor Show in October this year, the audience could admire the finished chassis of the new car.