Classic Car Catalogue

Neander 1938

Germany

 


1000


Silnk JAP 1000

 

8 maja zadebiutował największy z dotychczasowych samochodów Neandera, z silnikiem JAP 1000 cm³. Później próbowano też zastosować silnik Harley-Davidson.


On 8 May, the largest of the existing Neander cars, with a JAP 1000 cm³ engine, debuted. Later, the Harley-Davidson engine was also tried.


Neander z silnikiem Harley-Davidson.